Vỏ line Array 40 đơn/ Vỏ line Array 30 đơn/ Vỏ thùng line Array 30 đôi /Vỏ thùng Array ván ép Malaysia/ Vỏ thùng line Array chống nước chống trầy

Vỏ line Array 40 đơn/ Vỏ line Array 30 đơn/ Vỏ thùng line Array 30 đôi /Vỏ thùng Array ván ép Malaysia/ Vỏ thùng line Array chống nước chống trầy