Tủ 10u/ tu 12u / tu 16u /tu máy/ tu china

Tủ 10u/ tu 12u / tu 16u /tu máy/ tu china

Tủ máy 10U và 12U không học Mixer Việt Nam

Mô tả:

Tủ máy 10 U Việt Nam Không mixer Cao 52 lọt lòng 48 cm Sâu 65 lọt lòng 56 cm Ngang 54 Lọt lòng 50 cm Tủ 12 U Việt Nam Không mixer Cao 60 lọt lòng 56 cm Sâu 65 lọt lòng 56 cm Ngang 54 Lọt lòng 50cm Khóa mỏ vịt Ván ép Chắc chắn Cứng cáp

Mã sản phẩm:

Giá:1.800.000 VNĐ

Lượt xem: 384