Thành phẩm Full đôi 40/ loa thành phẩm Full đôi 40/ loa thành phẩm Full đôi 40 neo RCF/ thành phẩm Full đôi 40 loại 1 China

Thành phẩm Full đôi 40/ loa thành phẩm Full đôi 40/ loa thành phẩm Full đôi 40 neo RCF/ thành phẩm Full đôi 40 loại 1 China

Thành Phẩm Full đôi 40 RCF Neo coil 100

Mô tả:

Thành phẩm Full 40 đôi - Vỏ Thùng ván ép Malaysia - Bass Neo 40 RCF coil 100 _ Trep Neo RCF 850 _ Phân Tần nhập khẩu Alo 09040.636.49(Zalo. Facebook) CAO ĐIỂM AUDIO

Mã sản phẩm:

Giá:14.000.000 VNĐ

Lượt xem: 41