Thành phẩm Full đôi 40/ thành phẩm Full đôi 40 đồng bộ Neo bi/ thành phẩm Full đôi 40/

Thành phẩm Full đôi 40/ thành phẩm Full đôi 40 đồng bộ Neo bi/ thành phẩm Full đôi 40/

Thành phẩm Full đôi 40 đồng bộ Neo

Mô tả:

Thành phẩm Full 40 đôi Đồng bộ Neo -Bass Neo bi 40 coil 75 từ trắng -Treble neo 850 RCF lỏi nhôm -Phân tần nhập khẩu pa2215

Mã sản phẩm:

Giá:12.500.000 VNĐ

Lượt xem: 386