Loa thành phẩm Full đơn 40/ thành phẩm Full đơn 40/ loa thành phẩm bas trep china/ loa thành phẩm 40 đơn giá rẻ

Loa thành phẩm Full đơn 40/ thành phẩm Full đơn 40/ loa thành phẩm bas trep china/ loa thành phẩm 40 đơn giá rẻ

LOA THÀNH PHẨM 40 ĐƠN BASS NEXO+ TREP RCF

Mô tả:

Thành phẩm Full 40 đơn 6500.000/ cặp _Trep RCF 750 _Bass Nexo 40 từ 190 coil 75 _Phân tần nhập khẩu

Mã sản phẩm:

Giá:6.500.000 VNĐ

Lượt xem: 135