Thành phẩm monitor 40 đơn đồng bộ Neo/ loa monitor 40 đơn đồng bộ Neo bi/ loa thành phẩm Monitor 40 đơn

Thành phẩm monitor 40 đơn đồng bộ Neo/ loa monitor 40 đơn đồng bộ Neo bi/ loa thành phẩm Monitor 40 đơn

LOA MONITOR 40 ĐƠN BASS NEO BI + TREP NEO BI NHẬP KHẨU

Mô tả:

Thành phẩm Full đơn 8500.000/ cặp _Trep Neo bi 850 dẹt _Bass Neo bi 40 coil 75 Hosing _Phân tần nhập khẩu

Mã sản phẩm:

Giá:8.500.000 VNĐ

Lượt xem: 116