Bass sub Neo 50 coil 125 cao cấp loái 1 China/sub neo 5o coil125/bass sub 50 coil 125

Bass sub Neo 50 coil 125 cao cấp loái 1 China/sub neo 5o coil125/bass sub 50 coil 125

Bass sub Neo 50 coil 125 cao cấp loái 1 China

Mô tả:

Bass sub Neo 50 coil 125 Từ kép Hàng khủng chuyên loa sub trầm rất uy . _ Màng 3 gân alo 0904063649 hoặc kb ZALO và FACEBOOK gặp CAO ĐIỂM AUDIO

Mã sản phẩm:

Giá:7.000.000 VNĐ

Lượt xem: 621