Bass sub 50 từ trắng/ bass sub 50 từ 220 coil 100/ bass sub 50

Bass sub 50 từ trắng/ bass sub 50 từ 220 coil 100/ bass sub 50

Bass sub 50 Từ Trắng 220 coil 100 loại 1 China

Mô tả:

Bass -Sub đít trắng Từ 220coil 100 -Loại 1 China - Màng bóng 3 gân -Chuyên ráp sự kiện lớn Âm thanh UY LỰC. MẠNH MẼ

Mã sản phẩm:

Giá:3.300.000 VNĐ

Lượt xem: 323